Iranissa naiset ovat korkeasti koulutettuja, mutta työttömiä

Harva tietää, että Iranissa naiset ovat erittäin korkeasti koulutettuja. Itse asiassa korkeakoulututkinnon haltijoista 60 % on naisia.

Vaikka entinen kotimaani on harvoin antanut minulle aihetta olla ylpeä, tästä olen aina salaa iloinnut. Viime aikoina olen kuitenkin huolestuneena seurannut uusia rajoitteita, joita islamistihallitus on säätänyt. Naisten pukeutumista, sosiaalisia suhteita, intiimielämää ja lähes kaikkea muuta mahdollista on tiukasti rajoitettu jo yli 35 vuoden ajan. Mutta nyt kiikariin näyttäisi joutuneen erityisesti naisten opiskelu- ja työmahdollisuudet, joita vasten on säädetty jälleen uusia rajoitteita.

Näillä pyritään ajamaan naiset yhä tiukemmin taloudellisesti riippuvaisiksi miehistä. Nainen tuskin lähtee huonostakaan avioliitosta, jos vaihtoehtona on elää kaukaisempien sukulaisten taloudellisena rasitteena. Lisäksi mainittakoon, että islamilaisissa valtioissa naisilla ei ole oikeuksia omiin lapsiinsa avioerotilanteessa. Kaikki imetysiän ylittäneet lapset annetaan miehelle, ja mies voi päättää antaako naiselle oikeutta tavata lapsiaan enää ikinä. Nämä seikat aiheuttavat valtavan epätasapainon jo pelkästään avioelämään, puhumattakaan yhteiskunnallisista rakenteista.

Iranissa työttömistä naisista lähes puolella on ylempi korkeakoulututkinto. On raportoitu, että työikäisistä naisista vain 32 % on työelämässä, kun miehillä vastaava luku on 73 %. Luvut ovat kuitenkin vain suuntaa-antavia, sillä Iranissa virallisia lukuja saatetaan muuttaa valtion tarkoitusperien mukaisiksi. Omista iranilaisista naistutuistani vain ehkä joka viides työskentelee.

Koulutus on Iranissa aina ollut arvostettua, ja vanhemmat toivovat sekä tyttärilleen että pojilleen tutkintoa. Työelämässä sen sijaan naisten pääsyä etenkin korkeisiin asemiin rajoitetaan yhä uusin keinoin. Alle olen listannut rajoitteista muutamia.

Yhä uusia toimia naisten sortamiseen 

Iranissa naimisissa oleva nainen saa passin vain aviomiehensä suostumuksella. Naimaton, alle 40-vuotias nainen saa passin vain vanhempien kirjallista suostumusta vastaan. Käytännössä tämä, yhdistettynä tiukkaan viisumikäytäntöön, tekee kansainvälisen uran tai rajojen ylittävän kaupankäynnin harjoittamisen naisille mahdottomaksi ilman miehen suostumusta.

Toinen rajoitus liittyy pukeutumiseen. Iranissa naisten on pakko käyttää hiuksia peittävää huntua. Väljiä housuja saa käyttää, mutta niiden päällä on oltava vähintään polveen asti ulottuva löysä tunika. Pukeutuminen hankaloittaa liikkumista ja on muutenkin esteenä maassa, jossa lämpötilat saattavat kohota korkealle. Käytännössä ulkotyön, kuten rakennusmaatyöskentelyn, ei katsota sopivan naisille heidän ”fyysisten ominaisuuksien” ja niitä seuraavien pukeutumissääntöjen vuoksi.

Laki kieltää suoraan naisilta pääsyn tärkeisiin asemiin kuten presidentiksi, tuomariksi tai papiksi. Hallitus kuitenkin katsoi, että nämä rajoitukset eivät ole riittäviä. Vuonna 2013 asetettiin pykälä, jonka mukaan naiset eivät saa opiskella ”heidän luonteelleen epäsopivia aloja”. Näihin katsotaan kuuluvan insinöörikoulutus, tietotekniikka-ala, viestintä, lääkintäteknologia, oikeustieteelliset opinnot, poliittiset ja yhteiskuntatieteelliset opinnot sekä uskontotiede. Jatkossa naisilla ei siis ole edes teoriassa pääsyä alan ammatteihin.

Myös pääsyä virkapaikkoihin on estetty. Naiset saavat työskennellä vai kunnallistason virkatehtävissä, eivät sen korkeammalla.

Lisäksi, vaikka nainen olisi opiskellut haluamaansa alaa ja onnistunut löytämään mieleisensä työpaikan, viime kädessä mies aina päättää, antaako luvan työskentelyyn vai ei. Lain mukaan mies saa kieltää naista työskentelemästä, jos pystyy osoittamaan että työllä on negatiivinen vaikutus perhe-elämään tai ”vaimon luonteeseen”.

Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa naiset ovat yliedustettuina matalan koulutustason ammateissa, ja aliedustettuina korkean koulutustason töissä ‒ siitä huolimatta, että naiset ovat Iranissa korkeammin koulutettuja kuin miehet.

Iranilaisnaiset ihailtavan sitkeitä

Iran on monien kriisien maa. Ulkopoliittisesti maa on ryvettynyt ydinohjelmakriisissä, ja sitä toistuvasti syytetään terrorismiin yhdistettyjen organisaatioiden tukemisesta. Sisäpoliittisesti maan syvä kuilu kansan ja hallituksen välillä kasvaa. Väliinputoajia ovat naiset, joiden asema on jo valmiiksi heikko.

Ihailen iranilaisia naisia heidän sitkeydestään. He taistelevat minkä voivat omien oikeuksiensa puolesta, vaikka tilanne ei tällä hetkellä ole häävi. Teokraattisen hallinnon intresseissä ei ole naisten aseman parantaminen. Niin kauan kuin maata hallitaan uskonnollisin ottein, edistystä tuskin tapahtuu.

Alan Salehzadeh

Kirjoitus on alunperin julkaistu 09.02.2015. Iltalehden blogissa.

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s