Näin Israel-Palestiina konflikti tulee mielestäni ratkaista

Israelilaisilla ja arabeilla on runsaasti yhteistä. Heprea ja arabi ovat sukukieliä, ja maantieteellisesti molemmat kansat ovat aina eläneet naapureina. Uskontoina islam ja juutalaisuus ovat hyvin lähellä toisiaan sillä islam pohjautuu vanhaan testamenttiin eli tooraan, kuten kristinuskokin.

Juutalaiset ovat Lähi-idän alkuperäisiä asukkaita, joiden oikeuksia sekä kristityt että islaminuskoiset hallitsijat ovat valtakausillaan sortaneet. Juutalaisia onkin vainottu siitä asti, kun kristinusko ja myöhemmin islam levisivät alueella. Vainojen takia juutalaiset levittäytyivät Eurooppaan ja muualle maailmaan, mutteivät edelleenkään olleet turvassa. Johan holokaustikin sen kertoo.

Suhteessa väkilukuunsa, juutalaiset ovat kansakuntana kiistattomasti kehittäneet kaikkein eniten tiedettä ja taidetta. Oma näkemykseni on, että maailmassa on yli 20 arabivaltiota, joten on vähintäänkin kohtuullista että yksi juutalaisvaltio sallitaan. Israelin olemassaolo on kuitenkin jatkuvasti uhattuna.

Ratkaisumallit

Kun Israelin valtio perustettiin juutalaisille paluumuuttajille toisen maailmansodan jälkeen, aluetta asuttaneet palestiinalaiset joutuivat luovuttamaan maitaan jotka tunsivat omakseen. Siitä asti konflikti israelilaisten ja palestiinalaisten välillä on kytenyt. Alla luettelen toimenpiteitä, joiden uskon merkittävästi edesauttavan rauhanprosessia.

Ensimmäisenä molempien leirien, sekä juutalaisten että palestiinalaisten, olisi kyettävä siirtämään historiasta periytyneet viha ja ennakkoluulot syrjään. Tässä tärkeä rooli on koulutusjärjestelmällä eli siinä, mitä lapsille opetetaan. Vihaan lietsonta ja vääristyneet tiedot koulukirjoissa tuskin auttavat ketään.

Toisekseen, uskonnollisia kirjoja olisi kyettävä tulkitsemaan modernimmin. Fundamentalismi jättää harvoin sijaa suvaitsevaisuudelle.

Rauhantyössä pohjan luo mielestäni kahden valtion ratkaisu, jossa myös Palestiina tunnustetaan kansainvälisesti. Tämä edellyttää kaikilta osapuolilta kompromisseja. Historiallinen Jerusalem on muodostunut keskeiseksi kysymykseksi, sillä se on strateginen osa molempien leirien kulttuuriperintöä. Palestiinalaiset pitävät kahden valtion mallissa ehtonaan sitä, että Itä-Jerusalemista tulee heidän pääkaupunkinsa. Tähän juutalaisten leiri tuskin suostuu. Sen sijaan katson, että pyhistä alueista voitaisiin muodostaa Vatikaanin kaltainen itsehallintoalue, joka ei kuulu kummallekaan osapuolelle.

Israelin ja Palestiinan välillä on myös väestörakenteeseen liittyviä ongelmia. Kun juutalaisia muutti alueelle, palestiinalaisia on joutunut muuttamaan ”pois tieltä” pakolaisiksi. Nyt palestiinalaispakolaisia on eniten Jordaniassa, ja heitä on jo useassa polvessa. Israel ei salli sitä, että nämä pakolaiset jälkikasvuineen palaisivat takaisin koska pelkäävät jäävänsä väestöllisesti muuten alakynteen. Palestiinalaisille kuitenkin olisi tärkeää, että pakolaiset saisivat palata takaisin isiensä maille. Tilanne on kiistatta hankala, mutta jos asiaa tarkastelee laajemmasta vinkkelistä, voi nähdä jonkinlaisia ratkaisumalleja. Jordania, arabivaltio, ei ole myöntänyt palestiinalaispakolaisille kansalaisuutta. Jos kansalaisuus kuitenkin myönnettäisiin, voisi se tuoda helpotuksen tilanteeseen. Näin juutalaiset voivat pysyä enemmistönä Israelin alueella, ja toisaalta palestiinalaiset saisivat elää rauhassa viereisessä arabivaltiossa.

Siirtokuntien suhteen mielestäni juutalaisten tulee tehdä myönnytyksiä. En kannata uusien siirtokuntien rakentamista, sillä ne kasvattavat palestiinalaisten kokemaa ahdinkoa ja syventävät konfliktia.

Ulkovaltojen rooli konfliktin hoidossa

Israel-Palestiina-konflikti on alusta alkaen ollut luonteeltaan kansainvälinen, ja sitä se on myös nykyään mitä suurimmilta osin. Israelilaisten tärkein tukija on Yhdysvallat, kun palestiinalaisia tukevat miltei kaikki islamilaiset valtiot. Tämä on sikäli hankalaa, että monet arabimaat rahoittavat suoraan Hamasin kaltaisten järjestöjen toimintaa, jotka siis pyrkivät osin väkivaltaisiin keinoihin nojaten tuomaan palestiinalaisille itsenäisyyden.

Nyt länsimaiden tulisi tehdä kaikki voitavansa jotta Iran lakkaa sekaantumasta Israel-Palestiina-konfliktiin. Tämä stabilisoisi koko Lähi-itää, jos samalla pystytään katkaisemaan maan tuki Syyrian Bashar al-Assadille, Hizbollahille ja jihadistiryhmille. Myös Turkin, Qatarin ja Saudi-Arabian tulisi lopettaa tukensa Hamasille.

Irakissa ja Syyriassa tulee tukea konfederaatiomallisten valtioiden syntyä, jossa kukin kansanosa hallitsee omia alueitaan. Näin tuki terroristijärjestöille hiipuu automaattisesti, sillä esimerkiksi kurdit ovat hyvin länsimielisiä eivätkä salli alueillaan Israelin vastaista toimintaa.

Länsimaat voivat heikentää konfliktin aineksia myös omalla maaperällään kitkemällä varsinkin ääri-islamilaista liikehdintää Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Myös tietyt ääri-kristityt ryhmät, jotka ovat liioitellun Israel-mielisiä, lietsovat toiminnallaan konfliktia.

EU-maat myöntävät palestiinalaisille humanitaarista tukea vuosittain. Minusta olisi tärkeää, että avustukseen sidottaisiin tiettyjä vaatimuksia rauhanprosessin edistämiseen liittyen. Vaikka vastustan hätää ja köyhyyttä, on tässä muistettava että moni arabivaltio on huomattavan vauras ja voisi halutessaan auttaa rahallisesti entistä enemmän palestiinalaisia siviilejä.

Rauhan rakentaminen edellyttää laajoja kompromisseja sekä molemmilta osapuolilta itseltään, että myös kansainväliseltä yhteisöltä. Uskonnollisten tekstien modernimpi tulkinta, kahden valtion mallin hyväksyminen, uusien siirtokuntien rakentamisen lakkauttaminen, vallanvaihto Iranissa sekä konfederaatiomallin edistäminen Syyriassa ja Irakissa ovat kaikki askeleita, jotka vievät monimutkaista prosessia oikeaan suuntaan.

Alan Salehzadeh

Kirjoitus on alunperin julkaistu 12.03.2015. Iltalehden blogissa.

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s