Yhdysvallat saa myös hyvää aikaan Irakissa

Irak on otsikoissa lähinnä silloin, kun halutaan kritisoida USA:n sotaisaa ulkopolitiikkaa tai tarvitaan esimerkki epäonnistuneesta valtiosta. Olen kuitenkin sitä mieltä, että Irakin valtiomuodolla on tulevaisuudessa kaikki mahdollisuudet onnistua. Jos tilanne saadaan stabilisoitua ja erityisesti Iranin sekaantuminen minimoitua, uskon että Irakin valtiomalli menestyy. Suomen sekä Yhdysvaltojen rooli Irakissa on tällä hetkellä suurelta osin positiivinen, vaikka valtavirtauutisoinnin perusteella saattaisi saada päinvastaisen käsityksen.

Irak on monikulttuurinen valtio, jossa valta on Saddamin ajoilta lähtien keskittynyt vain yhdelle ryhmälle muiden etnisten ja uskonnollisten kansanryhmien jäädessä päätöksenteon ulkopuolelle. Saddamin aikana vallassa olivat sunnimuslimit, jotka kuitenkaan määrällisesti eivät ole Irakissa enemmistönä. Asioita on monimutkaistanut entisestään se, että jokaisella Irakin eri ryhmällä on omat ulkosuhteensa, jotka ovat keskenään hyvinkin poikkeavia. Irakin shiia-muslimit ovat Iranin liittolaisia. Kurdit sen sijaan ovat lännen liittolaisia, ja myöskin Yhdysvaltojen sotilaallisen intervention suurin tukijaryhmä. Sunnit tällä hetkellä ovat jakautuneita ISISin tukijoiden ja Saudi-Arabian johtaman linjan välille.

Yhdysvaltojen sotilasintervention myötä sunnimuslimit eivät enää hallitse yksinoikeudella koko maata, vaan shiia-muslimit hallitsevat omia alueitaan ja vastaavasti sunnit ja kurdit omiaan. Tämä malli on periaatteessa hyvä, mutta käytännössä osapuolet eivät ole vielä suostuneet uuteen vallanjakoon.

ISIS sotkee haurasta rauhaa

Shiiojen asuttamat alueet muodostavat noin 60 % Irakista. Sunni-arabien asuttamat alueet, erityisesti Mousul-kaupunki, ovat tällä hetkellä ISISin merkittävin tukikohta maailmassa.

Nyt Irakin shiiat, kurdit sekä puolet sunneista taistelevat aktiivisesti ISISiä vastaan. Kaikkien ryhmien perimmäiset tavoitteet ovat kuitenkin erilaiset. Kurdit haluavat poista ISISin omilta alueiltaan sekä estää myös sunnien ja shiiojen vaikutusvallan alueillaan. Loppujen lopuksi kurdit haluaisivat itsenäistyä, mikäli kansainvälinen yhteisö sen hyväksyisi.

Shiiat, jotka muodostavat maan enemmistön, haluavat hallita koko Irakia Iranin avulla. He mielellään rajoittaisivat sunnien ja kurdien pyrkimyksiä saada omien alueidensa hallinnan, ja näkisivät kernaasti Irakin shariaa noudattavana teokraattisena valtiona.

Sunnit, jotka Saddamin aikana hallitsivat yksin koko maata raa’alla kädellä, haluavat perustaa itsehallintoalueen omille alueilleen ja rajoitta shiiojen ja kurdien valtaa maan yhteisissä kysymyksissä.

Kaikkien kolmen ryhmän välillä on lisäksi kiistanalaisia alueita. Ratkaisua ole löytynyt, osittain senkin takia että ISIS on vienyt kaiken huomion.

Yhdysvaltojen rooli tällä hetkellä positiivinen

Yhdysvallat haluavat stabilisoida Irakin hyväksymällä kullekin taholle (shiiat, sunnit, kurdit) oman itsehallintoalueensa. Pyrkimykset ovat herättäneet positiivista kaikua myös sunni-akselin johtajamaa Saudi-Arabiassa, joka tällä hetkellä taistelee kiivaasti Iranin liittolaisia vastaan Jemenissä.

Yhdysvallat yrittää aktiivisesti hillitä shiiojen halua kasvattaa omaa valtaansa Irakissa. Tähän heillä on kaksi eri metodia:

  1. USA tukee niitä kurdeja ja sunneja, jotka yrittävät vapauttaa alueitaan ISISin hallinnasta. Sen sijaan he pyrkivät estämään shiiojen osallistumisen vapautusoperaatioihin, koska pelkää heidän anastavan vallan vapautetuilla alueilla.
  2. Viime aikoina USAn kongressissa päätettiin, että USA saa suoraan tukea kurdeja ja sunneja kaikin tavoin ilman Irakin keskushallituksen eli shiiojen suostumusta. Päätöksen jälkeen onkin kutsuttu kurdialueen päättäjiä ja sunneja Washingtoniin joitakin päiviä sitten. Tämän USAn askel suututti Irakin shiiat ja myös Iranin.

Yhdysvaltojen etenevät ydinaseneuvottelut Iranin hallituksen kanssa eivät tarkoita, että maiden välit olisivat lämpenemässä noin muuten. USA yrittää rajoittaa ja vähentää Iranin toimintaa ja vaikutusvaltaa paitsi Irakissa, myös Syyriassa, Jemenissä ja Libanonissa. Tätä kovaa linjaa tuntuvat arvostavan erityisesti sunnimuslimit ja Israel.

Vaikka Irak näyttää monin paikoin suistuneen väkivallan ja sekasorron tielle, toivoa paremmasta on. Yhdysvaltojen tahto tasapuolistaa vallanjako eri ryhmien kesken on positiivista. Tämä lopullisesti onnistuessaan heikentäisi ISISiä ja vähentäisi väkivaltaisuuksia.

Suomi on viime aikoina lähettänyt sotilaita Irakin kurdialueelle kouluttamaan ISISiä ja fundamentalisteja vastaan taistelevia kurdeja. Tällä voi olla tärkeä tasapainottava rooli, koska kurdit Irakissa ja Syyriassa ovat yksi ainoista ryhmistä jotka tarjoavat suojeluaan alueen kristityille ja muille vähemmistöille. Kenties Suomi voisi tulevaisuudessa antaa saman tuen myös Syyrian kurdeille, jotka ovat Syyrian sisällissodan ainoa osapuoli, joka ajaa demokratian edistämistä.

Lännen sekaantumista Lähi-idän asioihin usein paheksutaan, monestakin syystä. Uskon kuitenkin, että positiivisilla toimenpiteillä verenvuodatus saataisiin loppumaan ja alue rauhoittumaan. Tämä hyödyttäisi myös EU:ta ja Suomea, koska vauraasta ja rauhallisesta maasta harvaa kiinnostaisi lähteä pakolaiseksi. Luonnonrikkaasta alueesta voisi myös kehkeytyä tulevaisuuden merkittävä kauppakumppani.

Alan Salehzadeh

Kirjoitus on alunperin julkaistu 04.05.2015. Iltalehden blogissa.

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s