Tietyt maat ovat suojassa ääri-islamisteilta

Ideologisesti ääri-islamistiset ryhmät ovat melkein samanlaisia. Heidän tavoitteensakin on kutakuinkin sama: he haluavat perustaa islamilaisen ylikansallisen unionin eli khalifaatin, joka ulottuisi kaikkialle maailmaan.

On olemassa islamilaisia valtioita, joiden tavoitteet eivät paljon poikkea ääri-islamistien ryhmien tavoitteista. Ainoa ero näiden ääri-islamilaisten valtioiden ja ääri-islamististen ryhmittymien välillä on se, että kyseiset valtiot ovat kansainvälisen painostuksen alla ja he ovat YK:n tunnustamia valtioita. Ääri-islamilaiset ryhmittymät sen sijaan operoivat salassa, jolloin YK:n tai muun kansainvälisen tahon on hankalampi valvoa heidän toimintaansa.

Mitkä tahot tukevat ääri-islamisteja?

Monilla suurvalloilla ja islamilaisilla valtioilla on omia ääri-islamistisia ryhmiä, joita käytetään silloin tällöin tarvittaessa, edistääkseen omien intressien ja tavoitteiden toteutumista.

Välillä kuitenkin mopo karkaa käsistä ja ääri-islamistit kostavat tukijamailleen, tai jättävät noudattamatta näiden ”käskyjä”. Tätä tapahtuu erityisesti silloin, jos he kokevat saavansa liian vähän tukea. Esimerkkejä on monia Afganistanissa, Irakissa, Pakistanissa, Algeriassa, Turkissa, Syyriassa ja Libanonissa.

Miksi ääri-islamistit eivät juuri koskaan iske Gulf-maihin tai Iraniin? Näitä maita taitaa suojella yhteinen uskonnollinen ideologia sekä raha, jota voi tarpeen tullen käyttää kriittisten tahojen lahjomiseen. Ääri-islamilaiset nimittäin sanovat taistelevansa kaikkia niitä vastaan, jotka ovat lännen liittolaisia. Kun ottaa huomioon, että lähes kaikki Gulf-alueen rikkaat öljymaat ovat lännen liittolaisia, voisi ihmetellä, miksei sinne juurikaan kohdistu terrorismiuhkaa.

Suurin osa ääri-islamistien ideologisista tai hengellisistä johtajista sekä taloudellisista tukijoita asuu Gulf-maissa, sen takia kyseiset maat saavat pääsääntöisesti olla islamisteilta rauhassa. Kuten tiedetään, onhan näiden maiden talous ja turvallisuus huippuluokkaa.

Myös monissa ei-islamilaisissa suurvalloissa asuu tälläkin hetkellä ääri-islamistien hengellisiä johtajia. Tunnettu esimerkki menneisyydestä on Iranin islamilaisen tasavallan perustaja, ääriuskonnollinen Khomeini, joka asui Ranskassa 1970-luvulla. Myöhemmin hän palasi johtamaan Iranin islamilaista vallankumousta ja hallitsemaan maata verisin ottein. Khomeinin kaltaisia esimerkkejä löytyy muitakin ja voi olla, että tulevaisuudessa yhä enemmän.

Ääri-islamistien kannatuksen kasvun syyt

Ääri-islamistit kasvattavat valtaansa ja kannatustaan Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, koska kommunistit ja vasemmistoliikkeet, jotka ovat heidän vastavoimia, menettivät kylmän sodan päättymisen jälkeen runsaasti kannatusta. Nyt ääri-islamilaisilla ei ole enää vahvaa ideologista vastaparia.

Myös suurvaltojen suojelu ja tuki joillekin diktaattoreille lisää islamistien kannatusta, koska ihmiset ajattelevat että islamistien avulla he pystyisivät kaatamaan diktaattorit – tosin tietämättä sitä, että tosiasiassa diktaattorit ja islamistit toimivat käsikädessä.

Kolmas syy on se, että aseteollisuus ja jotkut suurvallat käyttävät ääri-islamisteja pelinappulanaan saavuttaakseen omat intressinsä aluemaissa. He saattavat esimerkiksi pelotella aluemaiden hallitsijoita sillä, että mikäli heillä ei ole suurvaltojen suojelua, muut tahot syöksevät heidät vallasta. Esimerkiksi Saudi-Arabiaa pelotellaan sillä, että Iran hyökkää. Näin motivaatio jatkuvaan asevarustautumiseen säilyy.

Ääri-islamilaiset terroristiryhmät ovat hyviä pelinappuloita, jos haluaa synnyttää sekasortoa ja konflikteja alueella. Ääri-islamistit saavat hengellisen tuen uskonnosta, mutta taloudellisen ja aseellisen tuen diktaattoreilta, aseteollisuudelta ja epäsuoranaisesti myös suurvalloilta. Jos tämän kaltainen tukeminen saataisiin loppumaan, ei terroristeille jäisi kovinkaan paljoa.

Kirjoitus on alunperin julkaistu 25.10.2015 Iltalehden blogissa.

Alan Salehzadeh

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s