Terrorismia tehdastuotantona

 

Terrorismista on kirjoitettu ja spekuloitu paljon, mutta harvoin on kirjoitettu siitä, kuinka eri valtiot ja tahot synnyttävät ja tukevat aktiivisesti ja tarkoitushakuisesti terrorismia. Tässä kirjoituksessa keskityn analysoimaan nimenomaan ääri-islamilaisuuteen liittyvää terrorismia, vaikka tokin muillakin uskonnoilla ja ideologisilla ryhmillä on terrorismissa sijansa.

Yleisesti ottaen kaikkia poliittista islamia ajavia tahoja yhdistää yhteinen tavoite: he haluavat perustaa sharia-lakiin nojaavan islamilaisen unionin ja levittää islamin kaikkialle maailmaan. Eri tahot käyttävät erilaisia keinoja edistääkseen tätä yhteistä tavoitetta. Muslimiveljeskunta käyttää nk. pehmeitä keinoja: se antaa sosiaalista tukea köyhille, perustaa sairaaloita ja kouluja islamin nimissä, ja näin kerää taakseen suuria kannattajajoukkoja. Taktiikka toimii erityisesti sellaisissa paikoissa, joissa valtio ei ole riittävän kattavasti kyennyt huolehtimaan näistä peruspalveluista, esimerkiksi Egyptissä. Sitten on olemassa voimakeinoja käyttäviä ryhmiä, kuten Al-Qaida ja Isis, jotka pyrkivät hallitsemaan pelon kautta.

Joka tapauksessa, kaikilla islamilaisilla ääriryhmillä on takanaan mahtavia tukijoita, usein kokonaisia valtioita. Näin synnytetään terrorismia ns. tehdastuotantona. Alla esittelen tärkeimmät tukijatahot, eriteltynä shiia- ja sunnihaarojen mukaan.

A. Tunnetuimmat äärisunnien tukijat:

A 1. Äärisunneihin lukeutuvien wahabistien ja salafistien suurin epäsuoranainen tukija on Saudi-Arabia. Tämän ”tehdastuotannon” kautta synytneellä ääri-ideologialla on hyvät markkinat Pakistanissa, Bangladeshissa, Afganistanissa, Somaliassa, Nigeriassa, Libyassa, Algeriassa, Sudanissa, Syyrian ja Irakin sunni-alueella. Eri syistä kyseisissä maissa on otollinen kasvumaaperä saudien istuttamille fundamentalismin siemenille.

A 2. Toinen suuri tukijataho ääri-sunnilaiselle ideologialle on Muslimiveljeskuntaa tukevat tahot, joista merkittävimmät ovat Turkin AKP, Qatar ja Egypti. Muslimiveljeskuntaa lähellä olevat ryhmät ovat levittäytyneet kaikkialle maailmaa näiden tahojen rahoittamien moskeijoiden ja islam-koulujen myötä, Eurooppaa ja Suomea myöten. Esimerkiksi Helsinkiin kaavailtu suurmoskeija saisi rahoituksensa Muslimiveljeskuntaa tukevilta tahoilta.

B. Tunnetuimmat ääri-shiiojen tukijat:

B 1. Tunnetuin ääri-shiiojen tukija on Iran. Iran elvytti shiismin ja tukee nyt taloudellisesti melkein kaikkia shiia-ryhmittymiä kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Iranin valtio on varsinainen tuotantolaitos shiia-haaran ääri-islamisteille, huolimatta siitä että suuri enemmistö kansasta vastustaa maan ääri-islamilaista hallintoa. Uskon, että jos Iranissa hallinto vaihtuu maalliseksi, myös ääri-shiiojen tukeminen loppuu kuin seinään.

B2. Toinen tärkeä shiia-islamin on Irakin rikas shiia-alue. Se on Iranin valtion jälkeen merkittävin tukija ääri-shiioille. Irakin shiiat eivät hyväksy sunneja, ja heidän ajama vastakkainasettelu synnyttivät ja vahvistivat Isisin alueella. Erona Irakin shiiojen ja Iranin valtion tuessa on, että Irakin shiia-alueella valtaosa kansasta antaa tukensa ääri-shiiojen ajamalle ideologialle.

Tähän asti terrorismin vastaisessa taistelussa ollaan keskitytty taistelemaan yksittäisiä ryhmiä vastaan: Talebaneja, Al-Qaidaa ja nyt Isisiä. Mikäli halutaan kitkeä poliittinen islam ja terrorismi ilmiönä, kannattaisi kuitenkin voimavarat keskittää näiden tukijamaiden toiminnan valvomiseen ja kitkemiseen. Tavoitteena tulisi olla saada tahot lakkauttamaan tukensa terroristeille, koska niin kauan kun terrorismilla on näin voimakkaita tukijoita, syntyy kukistettujen terroristiryhmien tilalle aina uusia. Taistelu ääri-islamilaisten terrorismia vastaan kannattaa siis suunnata ”lopputuotteen” sijaan terrorismia synnyttäviin ”tuotantolaitoksiin”.

Kirjoitus on alunperin julkaistu 03.04.2016  Iltalehden blogissa.

Alan Salehzadeh

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s