Islamilainen versio ihmisoikeuksista?

YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaan ”kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan.” Ihmisoikeuksien tarkoituksena on taata kaikille turvallinen, ihmisarvoinen elämä. Niiden luonteeseen kuuluu, että ne ovat yleismaailmallisia eli kuuluvat kaikille esimerkiksi kansalaisuuteen, tai etnisyyteen katsomatta.

Silti monissa maissa johto kieltäytyy hyväksymästä ihmisoikeuksia, sillä niiden katsotaan olevan liian ”länsimaalaisia”. Monet islamilaiset maat kuten Iran ja Saudi-Arabia ovat esittäneet YK:lle pyynnön, että saisivat noudattaa omanlaisiaan, ”islamilaisia” ihmisoikeuksia. Tähän saakka heidän ehdotustaan ei ole hyväksytty YK:ssa, vaan YK on painottanut että ihmisoikeusjulistus on kaikille yhteinen.

Vaikka islamiin liittyy paljon hyvää, on osa uskonnollisista laeista ristiriidassa kansainvälisen ihmisoikeusjulistuksen kanssa. Siksi pidän ongelmallisena sitä, että ihmisoikeuksista tehtäisiin erilaisia versioita eri uskontojen tai ideologioiden nojalla. Islamilaisissa laeissa epäoikeudenmukainen kohtelu sukupuolten välillä tai moniavioisuus miehille on sallittu. Usein islamilaiseen arvopohjaan nojaavissa maissa pyritään rajoittamaan asioita kuten sananvapautta, uskonnon valitsemisen vapautta, kokoontumisvapautta, mielipiteenvapautta, järjestäytymisvapautta, seksuaalista vapautta jne.

Minkälainen ihmisoikeusjulistus siitä syntyisi, jos nykyinen julistus pitäisi sovittaa tämän kaltaiseen, poliittisen islamin värittämään kontekstiin?

Ihmiset ovat ihmisiä, siksi minusta ihmisillä pitäisi olla samat oikeudet kaikkialla. YK:n ei pidä painostuksesta huolimatta vastaisuudessakaan sallia, että jokainen uskonto tai kansanryhmä määrittele oman versionsa ihmisoikeuksista.

Kirjoitus on alunperin julkaistu 04.08.2016  Iltalehden blogissa.

Alan Salehzadeh

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s