Suomi pystyy olemaan malli ja demokratian veturi Lähi-idässä

Monet haukkuu, miksi Lähi-idässä on jatkuvasti sotia, konflikteja ja syntyy uusia pakolaisia. Suurin yksittäinen syy on demokratian puute. Suomi voi olla mukana ongelmanratkaisussa edistämällä aktiivisemmin demokratian edellytysten täyttymistä.

Suomi on yksi maailman hienoimmista demokratioista. Täällä on turvallista, korruptoimatonta ja tasa-arvoista, ja moni maa EU-tasollakin kadehtii meitä näistä. Olisi hienoa viedä hanakammin Suomen mallia Lähi-itään ja Afrikkaan. 

Suurin osa konfliktialueen ihmisistä sanovat kyllä demokratialle, ei äärinationalismille tai epädemokraattisille hallituksille. Monikansallisille maille (Intia, Iran,Turkki jne.) Suomen, Sveitsin tai Belgian systeemi voisi olla hyvä ratkaisumalli. Siinä ei enää anneta yhden kielen tai uskonnon hallita maata ja syrjiä muita kansoja nationalismin nimissä. Parhaimmillaan syntyisi win-win-tilanne, jossa Suomi saisi paitsi suuren roolin kansainvälisen toiminnan koordinoinnissa, myös merkittävää taloudellista hyötyä uusista kauppasuhteista. Ei pidä unohtaa, että monet niistä maista joiden ympärillä on jatkuvasti kitkaa, on myös erittäin vauraita. 

Rikas ja riitaisa Lähi-itä

Lähi-itä on vauras alue, jossa on paljon sijoitettavia varoja. Lisäksi sotien vuoksi on syntynyt niin kutsuttua teknologia-gäppiä, jota paikallinen elinkeinoelämä ei itse kykene kuromaan umpeen. Lähi-idässä yritykset ovat eläneet milloin sanktioiden alla, milloin hyvin epästabiileissa olosuhteissa. Näin ollen sijoittaminen tutkimukseen ja kehitykseen on ollut yrityksissä vähäistä, eivätkä korruptoituneet hallinnotkaan ole osanneet vauhdittaa yritysten kasvua. Uusi osaaminen on etsittävä muualta.

Konfliktien lakatessa alue pääsisi täyteen potentiaaliinsa ja Suomi saisi itselleen rahakkaan vientikohteen. Lähi-itä on alueena kaunis, luonnonvaroiltaan rikas, siellä on tiiviit yhteisöt ja kauniit sääolosuhteet. Jos hallinnolliset asiat saadaan kuntoon, ihmisillä olisi vain vähän syitä lähteä pakolaisina länsimaihin. 

Toisin kuin usein luullaan, Lähi-idän ihmisillä ei ole mitään erityistä halua (tai “geeniä”) elää epävakaissa olosuhteissa. Sielläkin ihmiset haluavat elää rauhassa, vaurastua ja nauttia tieteen ja teknologian kehittymisestä. 

Migraatio ja sodat sekä lännen piirtämät, toisen maailmansodan jälkeiset rajat ovat kuitenkin aiheuttaneet sen, että monet etnisyydet asuvat nykyään sekaisin samassa valtiossa. Toisaalta samoja kansoja jaettiin väkisin eri valtioihin. Tämä on yksi syy sille, että alueella kytee ja puhkeaa jatkuvasti uusia konflikteja. Näin on ollut vuosikymmenestä toiseen. Eikä kansoilla ole ollut toimivaa demokratian mallia. Suurvaltojen globaali politiikka ei ole auttanut asiaa, päinvastoin. Yhdysvaltojen, Venäjän ja muiden länsimaiden toiminta usein vain heittää bensaa liekkeihin. 

Paras tapa saavuttaa rauha on tukea liittovaltioiden tai valtioliittojen muodostamista Lähi-idässä, taaten näin kaikille uskonnollisille ja etnisille ryhmille tasavertaiset oikeudet. Uskontojen välisten konfliktien vähentäminen puolestaan vaatii uskontojen uudistamista sekä vanhoillisesta, tasa-arvon vastaisesta tulkinnasta luopumista. Demokratian, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon levittäminen alueelle hyötyy kaikki alueen sekä maailman ihmiset. 

Sekava ja epädemokraattinen Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka heikentää mahdollisuutta maailmanrauhalle ja synnyttää pakolaisia ja konflikteja Eurooppaan. Pysyvän rauhan saavuttaminen alueella on kuitenkin mahdollista. Se edellyttäisi, että suurvallat, EU mukaan lukien, tukisivat alueella rauhanprosesseja sekä sellaisia tahoja, jotka edistävät ihmisoikeuksien ja tasa-arvon toteutumista. 

Alan Salehzadeh 

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s