Äidit ja isät – älkää välittäkö, hyvin menee

Äidit ja isät – älkää välittäkö, hyvin menee 

Viime aikoina varhaiskasvatuksesta on taas keskusteltu kiivaasti. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa on ollut puheenvuoroja vanhempien uupumisesta, siitä miten yhteiskunta pakottaa äitejä liian varhain töihin, siitä miten tärkeää olisi pysyä kotona, ja siitäkin, että vanhemmat eivät osaa kasvattaa omia lapsiaan. Ja toki siitä, että vauvoja tehdään liian vähän, ja toisaalta että päiväkotipaikkoja ei ole tarpeeksi. Äänessä ovat äidit, isät, hoitohenkilökunta, asiantuntijat ja milloin kukakin. 

Riippumatta siitä, miten lapsiasi kasvatat, teet sen jonkun mielestä väärin. Julkista keskustelua seuraamalla saakin hyvin negatiivisen kuvan vanhemmuudesta ja lapsiperheiden arjesta. Toivon, että kukaan ei jätä omia lisääntymispohdintaa tämän kaltaisen julkisen keskustelun varaan. Toivon myös, ettei kukaan muuta omaa suunnitelmaansa töihinpaluusta esimerkiksi sen vuoksi, että päiväkodin työntekijä tai tuntematon kasvattaja moittii julkisesti heitä jotka tuovat lapsiaan hoitoon. Kannustan jokaista äitiä ja isää jatkossakin kuuntelemaan vahvasti omaa järjen ääntään ja sulkemaan korvansa muiden mielipiteiltä. Syyllistävät puheenvuorot, joita tulee joka tuutista meille kaikille kasvattajille, tulee sivuuttaa olankohautuksella, ja keskittyä siihen “omaan peliin”. 

Suomen lain mukaan varhaiskasvatuksen velvoitteena on “edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia”. Lisäksi lain mukaan kaikilla lapsilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen. On kiintoisaa miettiä, miksi tässä yhteiskunnassa – näköjään päiväkodin työntekijöitä myöten – päiväkoti mielletään edelleen kotiolojen huonoksi korvaajaksi, sen sijaan että sillä olisi arvokas paikka osana lapsen kehityksen ja oppimisen polkua. 

Ranskassa pakollinen varhaiskasvatus alkaa kolmivuotiaana. Jo ennen kun se säädettiin pakolliseksi Macronin valtakaudella, siihen osallistui 97 % lapsista. Miksi Ranska halusi kasvattaa julkisia menojaan ja sääti sen lopuillekin pakolliseksi? Muun muassa siksi, että monikulttuurisessa yhteiskunnassa on yhä tärkeämpää, että lapsilla on jonkinlainen yhteinen kulttuuri- ja kielipohja, jonka päälle rakentaa. Suomessakin perheet monikulttuuristuvat, ja varhaiskasvatuksella on tärkeä rooli kielen oppimiselle sekä yhtenäiselle tapakulttuurille. Eri tilastojen mukaan Suomessa myös noin joka viides lapsi kärsii huonoista kotioloista. Varhaiskasvatus on tärkeää myös siksi, että sen parissa olevia lapsia ja heidän perheitään pystytään ohjaamaan palveluiden pariin. 

Toki varhaiskasvatuksessakin löytyy parannettavaa. Moni pienen lapsen vanhempi tietää miten paljon sijaisia käytetään, vaikka varhaiskasvatuslakiin on kirjattu velvollisuudeksi muodostaa “mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä”. Olenkin usein miettinyt, miksi henkilökunta vaihtuu, palkka ja työtehtävät kun ovat kaikissa päiväkodeissa suunnilleen samat. Toivoisin, että varhaiskasvattajien palkka korjataan sellaiselle tasolle että sillä tulee toimeen – ne ovat ihan samat verorahat jotka kiertää, maksetaanpa ne suoraan palkkana tai esimerkiksi asumistuen muodossa. 

Toivotan kaikille vanhemmille itsevarmuutta seistä omien valintojen takana aikana, jolloin meitä kaikkia kritisoidaan teimmepä mitä vaan. Onneksi vanhemmuus ja päiväkotihoito ovat käytännössä koettuina hyvin erilaisia kuin mitä lehtien palstoilta voisi käsittää. Suomen lapset ovat hyvinvoivia, erittäin taitavia maailmankansalaisia joilla on edessään kaikki mahdollisuudet. Ja meillä vanhemmillakin on pääasiassa ihan kivaa. 

Alan Salehzadeh

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s